Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid")

Laatste update: juni 2020 

KluKlu vindt de bescherming van gegevens en de privacy van het grootste belang. We verkopen nooit persoonlijke gegevens en we voeren alle gegevens die we verwerken uit in strikte overeenstemming met de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (“AVG“) en enige andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

KluKlu (“Wij“, “Ons” of “Onze“) verzamelt persoonlijke informatie en niet-persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten (“u“, “uw(e)“).

1. Wie wij zijn

KluKlu BV, geregistreerd als bedrijf in Nederland onder KVK-nummer: KVK 77812506 en geregistreerd adres: Gravin Juliana van Stolberglaan 31 UNIT-D4557, 2263 AB Leidschendam, Nederland en KVK-nummer business: 77812506.

Voor vragen over dit Privacy- en Cookiebeleid en de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@KluKlu.eu.

De opslag en verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de AVG en elke andere wet of regeling die van toepassing kan zijn.

2. Soorten gegevens die we verzamelen

Er zijn verschillende soorten gegevens en persoonlijke informatie die we verzamelen. Raadpleeg daarvoor de volgende lijst:

 • Voor- en achternaam;

 • Geboortedatum;

 • E-mailadres(sen);

 • Fysiek adres;

 • Foto ID en/of (EU) paspoort;

 • Bankrekeninggegevens;

 • Verzekeringsinformatie;

 • Paspoort- of ID-nummer;

 • Telefoonnummer;

 • IP-adressen;

 • Land en stad;

 • Locatiegegevens;

 • KvK-nummer;

 • BTW-nummer.

En alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren.

We kunnen de gegevens die we hebben verzameld gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken. Dit stelt ons in staat om uw keuzes, voorkeuren en gedrag op ons platform te evalueren. Door dit te doen, voldoen we aan onze wettelijke plicht om gegevens te verwerken.

Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools. Als gebruiker van onze diensten heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten en uw recht op opt-out uit te oefenen. Neem contact met ons op als u meer informatie hierover wenst.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en/of overtredingen.

Het delen van uw informatie met ons gebeurt zonder enige beperking, tenzij deze beperkingen worden opgelegd op grond van de toepasselijke wetgeving. Alle persoonlijke gegevens die wij vragen zijn verplicht om te geven om gebruik te maken van onze diensten, tenzij wij anders aangeven. Het niet verstrekken van dergelijke informatie betekent dat wij onze diensten niet aan u kunnen leveren. Wij kunnen tevens melden dat het verstrekken van bepaalde gegevens niet verplicht is. Het staat u vrij om deze informatie met ons te delen wanneer dit geen gevolgen heeft voor onze diensten. Als u niet zeker weet welk type informatie en welke persoonlijke gegevens verplicht zijn voor het gebruik van onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@KluKlu.eu.

Op onze mobiele en webapplicatie kunnen we ook gebruik maken van tracking tools, zoals cookies en andere technologieën. Lees het gedeelte over cookies in dit document. Daarnaast maken we gebruik van diensten van derden die door ons zijn gecontracteerd en die nodig zijn om onze diensten aan u te leveren. Wij kunnen uw (persoonlijke) gegevens delen met deze externe dienstverleners. U erkent en gaat ermee akkoord dat u op de hoogte bent van de externe verwerkers die wij in dit Privacybeleid vermelden.

3. Hoe verzamelen we gegevens

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, ook via:

 • Directe interacties. U kunt ons uw persoonlijke gegevens geven door gebruik te maken van onze live chat, door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt:

  • gebruik maakt van onze diensten.

  • een account aan te maken op onze website/app.

  • abonneren op onze dienst of publicaties.

  • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browser acties en -patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 • Derden. Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van derden, zoals diensten op het gebied van betalingsverwerking.

Wij zullen alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om openbaarmaking en wijziging van en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Het verzamelen en verwerken van de gegevens gebeurt volgens onze organisatorische procedures.

Alle informatie en persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor geautoriseerde personen die voor ons werken. Dit omvat geautoriseerde externe partijen die door ons zijn aangesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot freelancers, agenten en andere betrokkenen. In het geval dat deze externe partijen volgens toepasselijke wetgeving als verwerkers worden aangemerkt, zullen zij worden vermeld in dit beleid en verwijzen wij naar hun respectievelijke privacy beleid. Wij raden u aan om hun privacy beleid regelmatig te controleren.

4. Wettelijke basis van de controle van gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is altijd gebaseerd op uw toestemming om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, wat betekent dat u uw volledige toestemming heeft gegeven. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken tot het moment dat u duidelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens.

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor de uitvoering van een precontractuele verplichting.

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten gaan niet boven die belangen uit.

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om redenen van algemeen belang en/of veiligheid.

Wij geven graag antwoord op elke vraag ter verduidelijking van de hierboven genoemde rechtsgrond.

5. Plaats van verwerking 

De gegevens kunnen worden verwerkt op ons geregistreerd adres, of op elke andere locatie waar de organisatie werkzaamheden uitvoert. We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen naar een ander land dan waar u woont. In zulke situaties zorgen wij er altijd voor dat er adequate mechanismen en maatregelen zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de plaats van verwerking vindt u in de sectie over externe gegevensverwerkers.

6. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang het legitieme doel dit vereist. Persoonsgegevens die worden verzameld in het geval van een legitiem belang worden bewaard zolang dat nodig is. U kunt altijd contact met ons opnemen om te vragen hoe lang we uw gegevens bewaren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken, ter uitvoering van een wettelijke verplichting of op grond van een (gerechtelijk) bevel. Na de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens door ons volledig gewist. Als gevolg hiervan kunnen uw wettelijke rechten op toegang, verwijdering, correctie en overdracht van uw gegevens niet meer door u worden uitgeoefend.

7. Doel van de verwerking van gegevens

Naast de bovengenoemde doeleinden worden uw gegevens voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Locatie-informatie;

 • IP-adressen;

 • Registratie, authenticatie en inloggegevens en procedures;

 • Toegang tot accounts van derden;

 • Weergave van inhoud van externe en externe platforms;

 • Betalingen en het invullen van facturen;

 • Beheer van ondersteunende diensten en contactverzoeken;

 • Sociale plugins;

 • Marketing en Analytics;

 • Beheer van databases;

8. Derden gegevens verwerkers

We kunnen gegevens en persoonlijke informatie delen met externe verwerkers. Hun diensten stellen hen in staat om toegang te krijgen tot uw gegevens. Soms hebben de diensten uw toestemming nodig. Lees hun respectievelijke privacybeleid om meer te weten te komen over uw wettelijke rechten.

Verwerker, bedrijf en land

Service

Link Privacy Beleid

Stripe, INC. (VS)

Het ontvangen van betalingen van klanten en het overmaken van betalingen aan agenten

https://stripe.com/privacy

Amazon Web Services, INC. (VS)

Hosting Backend server, database en front app webcode die Jungleworks gebruikt

https://aws.amazon.com/privacy/

Google Play Developer Console (Google, LLC. USA)

Upload en voert apps uit op Android Play Store

https://play.google.com/about/privacy-security-deception/

Apple Developer Console (Apple, INC. USA)

Upload apps naar de Apple iTunes Store

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

JungleWorks (Clicklabs, INC. USA)

Hoofdplatformontwikkelaar en -aanbieder

https://jungleworks.com/privacy-policy/

TBD

Identiteits- en documentverificatiedienst van de Agent

TBD

9. Uw rechten

U kunt uw wettelijke rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden opgeslagen en verwerkt. U heeft de volgende rechten.

 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien dit gebeurt op een andere wettelijke basis dan de toestemming.

 • Het recht op toegang tot en het verkrijgen van informatie over de verwerking van uw gegevens en het ontvangen van een kopie van de gegevens die zijn verwerkt.

 • Het recht op correctie, dat wil zeggen het recht om de juistheid van uw gegevens te controleren en om een actualisering of correctie te vragen.

 • Het recht om uw gegevens permanent te laten verwijderen.

 • Het recht om uw gegevens zonder belemmeringen te laten overdragen aan een andere gegevensverwerker of -verantwoordelijke voor de verwerking ervan.

 • Het indienen van een klacht of claim bij uw nationale instantie voor gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u zich op een van de bovenstaande rechten wilt beroepen, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@KluKlu.eu.

10. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor het algemeen belang of een ander legitiem belang, kunt u bezwaar maken door ons een bericht te sturen. Elk verzoek kan aan ons worden gericht via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en wij zullen dergelijke verzoeken binnen een (1) maand verwerken.

11. Wijzigingen 

We kunnen dit beleid op ieder moment wijzigen en we zullen een redelijke inspanning leveren om u op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in ons Privacy Beleid. We raden u aan om onze website en deze pagina regelmatig te controleren, inclusief de datum die aan het begin van dit document staat waarin de vermelding van de meest recente versie staat genoemd. In het geval dat deze wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, zullen wij opnieuw toestemming van de gebruiker vragen wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist.

12. Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst om uw ervaring te verbeteren. Het gebruik van cookies is bij bijna alle websites gebruikelijk. Als u voorkomt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kan dit de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Cookie type

Doel

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, gebruik te maken van een winkelwagen of gebruik te maken van e-billing diensten.

Analytische/prestatie cookies

Deze cookie stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen als ze er gebruik van maken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Functionaliteits cookies

Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).

Doelgerichte cookies

Deze cookies registreren uw bezoek op onze website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties op de website relevanter te maken voor uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.


We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken – u kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies van derden

Houd er rekening mee dat ook derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals diensten voor analyse van het webverkeer) gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie-cookies of doelgerichte cookies.

Onze cookies

Wij raden u aan om alle instellingen voor cookies ongewijzigd te laten. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u dit doet, heeft dit invloed op de functionaliteit van onze website en andere sites die u bezoekt. Als u een account bij ons aanmaakt, dan gebruiken we cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en de inloggegevens. Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt.